โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ จัดสร้าง
"พระพุทธชินราช รุ่นมหามงคลพรหมอุดมทรัพย์"


พระพุทธชินราช รุ่นมหามงคลพรหมอุดมทรัพย์

รุ่นมหามงคลพรหมอุดมทรัพย์

มหามงคลพรหมอุดมทรัพย์

รุ่นมหามงคลพรหมอุดมทรัพย์
กรรมการ

 

พระพรหม

ด้านหลัง

รวมสาระ  counter 
 

สอบถามเพิ่มเติม

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก
โทร 055 - 258861

กรุณากรองหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน
ลงในใบจอง
เพื่อสะดวกในการรับพระ
ในวันที่ 1 ธันวาคม 2550

 

รายการวัตถุมงคล

ลำดับ รายการ จำนวนสร้าง บูชาองค์ละ
1

ปฐมนำฤกษ์

พระพุทธชินราช

999 1,999
2 เนื้อว่านดำผสมดินกากยายักษ์ (ปิดทอง)

พระพุทธชินราช

3,999 399
3 เนื้อว่านแดงแก่ว่านจันทร์แดง (ปิดทอง)

พระพุทธชินราชมหามงคลพรหมอุดมทรัพย์

3,999 399
4 เนื้อว่านขาว 108 ผสมผงพุทธคุณ (ปิดทอง)

พระพุทธชินราชมหามงคลพรหมอุดมทรัพย์

3,999 399
5 เนื้อว่านดำผสมดินกากยายักษ์

พระพุทธชินราชมหามงคลพรหมอุดมทรัพย์

ด้านหลัง

3,999 199
6 เนื้อว่านแดงแก่ว่านจันทร์แดง

พระพุทธชินราชมหามงคลพรหมอุดมทรัพย์

3,999 199
7 เนื้อว่านขาว 108 ผสมผงพุทธคุณ

พระพุทธชินราช มหามงคลพรหมอุดมทรัพย์

3,999 199
8

เนื้อก้นครก

พระพุทธชินราช มหามงคลพรหมอุดมทรัพย์

เนื้อก้นครกปิดทอง

พระพุทธชินราช มหามงคลพรหมอุดมทรัพย์

2,550 499
9 เนื้อเขียวหยก (รุ่นกรรมการ)

พระพุทธชินราช มหามงคลพรหมอุดมทรัพย์

จำนวนจำกัด 999
10 เหรียญบาตรน้ำมนต์ เนื้อเงิน 500 1,499
11 เหรียญบาตรน้ำมนต์ เนื้อทองแดง 2,000 299

รายการที่ 1 - 9 ขนาด 5.3 ซม.
สั่งจองเป็นชุด - รายการที่ 2 - 8 จำนวน 7 องค์ ราคาจอง 2,293 บาท
                  
- รายการที่ 2 - 9 จำนวน 8 องค์

                     (แถมเหรียญน้ำมนต์เนื้อทองแดง)
ราคา 3,292 บาท

สอบถามเพิ่มเติม

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก
โทร 055 - 258861

กรุณากรองหมายเลขโทรศัพท์ของท่านลงในใบจอง
เพื่อสะดวกในการรับพระในวันที่ 1 ธันวาคม 2550