รวมสาระ จาก ดินแดนปัญญาชน  

หากท่านต้องการรับสาระความรู้เหมือนดังด้านบน กรุณา Copy Code ไปวางไว้ในเว็บของท่านครับ

เว็บไซต์โรงเรียน หรือ เว็บไซต์ใดได้นำ code ไปวางไว้แล้ว กรุณาเมล์แจ้ง เพื่อจะได้รวบรวมเว็บของท่านไว้ในพันธมิตรครับ

dr_champ_pt8@yahoo.com  เข้าดูเว็บพันธมิตร

<!--สาระน่ารู้จาก SEAL2thai.org-->
<table border="0" width="28%">
<tr>
<td height="35" background="http://www.seal2thai.org/pic/bansara.gif" valign="bottom">
<p align="right"><span lang="th"><b><font size="2" color="#0000FF">
<span style="text-decoration: none">
<a target="_blank" title="รวมสาระ" href="http://www.seal2thai.org/sara.htm"><font color="#9900FF">
<span style="text-decoration: none">รวมสาระ</span></font></a></span></font></b>
<font size="2"><b><font color="#0000CC">จาก</font></b>
<font color="#008000"><b>
<span style="text-decoration: none">
<a target="_blank" title="www.SEAL2thai.org" href="http://www.seal2thai.org"><font color="#990000">
<span style="text-decoration: none">ดินแดนปัญญาชน</span></font></a></span></b></font></font></span></td>
</tr>
<tr>
<td>
<IFRAME src="http://www.seal2thai.org/sara_news1.htm" height="219" width="100%" marginwidth="1"
marginheight="0" hspace="0" frameborder="0" align="middle" scrolling="none" name="I3" title="&#3626;&#3634;&#3619;&#3632;&#3592;&#3634;&#3585; www.seal2thai.org" target="_blank"></IFRAME>

</td>
</tr>
</table>

<!-- END SEAL2thai.org -->

สำหรับท่านที่ใช้โปรแกรม Macromedia Dreamweaver อาจจะพบปัญหาในเรื่องของการวางCode ท่านสามารถใช้ Code ข้างล่างนี้ครับ

<!--สาระน่ารู้จาก SEAL2thai.org-->
<IFRAME src="http://www.seal2thai.org/sara_news1.htm" height="219" width="100%" marginwidth="1"
marginheight="0" hspace="0" frameborder="0" align="middle" scrolling="none" name="I3" " target="_blank"></IFRAME>
<!-- END SEAL2thai.org -->

 

 

 [หน้าแรก] [รวมสาระcounter power by seal2thai.org