โครงการสะพานบุญ ประกาศนกหาย

 ประกาศ

ผู้ใดพบนกขุนทอง ซึ่งพูดคำว่า
- I love you.
- Bye Bye
- เดี๋ยวมานะครับ
- พี่ออฟ...ครับ
- ขอข้าวทานหน่อย

โปรดแจ้ง อ. จำรัส สุระยศ โทร 081-5963006 หรือ
055-215235 มีรางวัลให้ 3,000 บาท(สามพันบาท)
 

สะพานบุญ

รวมสาระ  Powered by www.seal2thai.org   ดินแดนปัญญาชน