รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น

   ในชีวิตของคนๆหนึ่ง ย่อมแสวงหาความก้าวหน้าและความสำเร็จ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่าง แต่ที่ถือว่าสำคัญที่สุดคือ การได้ทำงานอย่างเต็มที่ เต็มกำลัง มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และจัดเก็บเอกสารข้อมูลอย่างเป็นระบบ เป็นสิ่งที่ข้าราชการ ผู้เป็นคนของพระราชา ข้าของแผ่นดินพึงกระทำ

   เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา รางวัลแห่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูคือ รางวัล "หนึ่งแสนครูดี" ซึ่งทางคุรุสภา ได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น จำได้ว่าช่วงนั้นโรงเรียนของผมได้ประสบอุทกภัย และก็มีโอกาสได้เข้าไปทำงานที่โรงเรียนกับท่านผู้อำนวยการด้วยการเสี่ยงขับรถลุยน้ำเข้าไป จึงทำให้ได้ทราบข่าวการประกวดครั้งนี้ เลยนำข้อมูลประวัติและผลงาน (ซึ่งได้จัดทำไว้แล้ว) ส่งเข้าร่วมประกวด ในการนี้ ก็ต้องกราบขอบพระคุณท่าน ผอ.เฉลิม  มีมาก ที่ขับรถนำข้อมูลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารของท่านนำมาให้ถึงที่บ้าน นั่นรางวัลแรกแห่งความภาคภูมิใจของปีนี้

   หลังจากนั้น ทางโรงเรียนก็ได้รับหนังสือราชการเลขที่ ศธ 04101/338 ลงวันที่ 23 มกราคม 2555 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น โดยกำหนดคุณสมบัติ (ข้าราชการครูอยู่ที่ข้อ 1.3 ของหนังสือที่แนบดังกล่าว) และแบบกรอกข้อมูล ซึ่งให้ผู้จะส่งผลงานเข้าพิจารณาจะต้องทำข้อมูลจำนวน 15 เล่ม ส่งภายในวันที่ 30 มกราคม 2555 ด้วยความโชคดีที่ได้จัดทำข้อมูลไว้พร้อมแล้ว จึงใช้เวลาในการจัดทำเพียง 1 คืน และเอาไปเข้าเล่มในวันถัดไป

 

   ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ได้มีหนังสือราชการแจ้งเลขที่ ศธ 04101/749 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 โดยแนบประกาศของทางจังหวัดพิษณุโลก ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 มาพร้อมด้วย ซึ่งทางจังหวัดได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ระดับประเทศ) จำนวน 4 ราย และข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 17 ราย โดยชื่อของผมอยู่ในลำดับที่ 13

   ความรู้สึกดีใจและปลาบปลื้มใจนั้นมีมาก เพราะเล่มผลงานที่ส่งไปนั้น 1 เล่ม มีเพียงแบบกรอกข้อมูล และเอกสารประวัติและผลงานของผมซึ่งมีความหนาเพียง 31 หน้า เน้นเฉพาะที่สำคัญ และรูปถ่ายบางส่วน (ส่วนประวัติและผลงานทั้งหมดที่สามารถนำมาลงไว้ในเว็บไซต์ได้ ผมนำมาลงไว้ที่นี่ครับ ครูแชมป์)

   
   และแล้ว.. ก็มาถึงวันที่ไปรับรางวัล วันที่ 31 มีนาคม 2555

   ครอบครัวของผมเดินทางมาจากจังหวัดแพร่ตั้งแต่เมื่อวาน โดยครั้งนี้ ยายก็มาด้วย ก่อนหน้านี้นอกจากงานรับพระราชทานปริญญาบัตรของผมที่เชียงใหม่ และที่พิษณุโลกแล้ว ท่านก็ไม่ค่อยเดินทางไปไหนเพราะความเจ็บปวดทางร่างกายตามประสาคนแก่ (ปวดแข้งปวดขา) แต่งานนี้ยายบอกว่า "ขอจัดเต็มๆสักวัน"

  

ครั้งนี้ ทางจังหวัดได้จัดพิธีวันพระนั่งเกล้าฯ ในช่วงเช้า

 

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานให้กับข้าราชการไทยทุกคน

ใบประกาศเกียรติคุณข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด

รับรางวัลจาก ดร.ปรีชา  เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

รางวัลที่ได้ตอนอายุ 29 อายุราชการ 6 ปี 4 เดือน

ท่านรองฯ สมบัติ (รองอธิการบดี ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม) ร่วมแสดงความยินดี

กับครอบครัว

พี่หมง ขอเข้าด้วย (ขอขอบพระคุณพี่หมง มงคล ม่วงน้อย ที่ให้เกียรติมาถ่ายรูปให้ตั้งแต่เช้าตรู่)

ข้าราชการ คนของพระราชา
"ราชการ หัวใจประชาชน"

   ขอกราบขอบพระคุณพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ทุกท่าน ที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้ และสรรพวิชาต่างๆ ตลอดจนถึงแนวทางการปฏิบัติตนให้สมกับความเป็นคนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน

   ความภาคภูมิใจในครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งสำหรับความสำเร็จในเบื้องหน้า วันแรกที่ได้ตั้งใจปฏิญาณกับพระองค์ท่านไว้ว่า "ขอเป็นข้าราชการรองพระบาทแห่งพระองค์ทุกชาติไป" จะคอยย้ำเตือนให้ประพฤติปฏิบัติตน และทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถ

[หน้าแรก] [counter] [ ]