พระรูปแห่งเสด็จในกรม

 

 

 

พระตำหนักหมอพร

counter [กรมหลวงชุมพร] [ดินแดนปัญญาชน]