ชีวิตนักเรียนนายเรือ

 

           พระองค์เจ้าอาภากร ทรงสอบความรู้ชั้นสุดท้ายของนักเรียนนายเรืออังกฤษได้เกณฑ์ดี และพร้อมที่จะรับการฝึกในเรือรบอังกฤษ กระทรวงทหารเรืออังกฤษได้จัดให้เข้ารับการฝึกงานในเรือหลวง Revenge ซึ่งเป็นเรือของ พลเรือตรีแฮร์ริส ประจำการอยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

            ในระหว่างที่ทรงฝึกงานอยู่ ได้เกิดจลาจลขึ้นที่เกาะครีต พระองค์ทรงเป็นผู้บัญชาการทหารยกพลขึ้นบกไปปราบจลาจล ขณะนั้นมีพระชนม์เพียง ๑๘ พรรษา ทรงเล่าให้พระยาหาญกลางสมุทรว่า ต้องนอนกลางดิน กินกลางทราย หนาวก็หนาว ในสนามรบต้องนอนกับศพที่ตายใหม่ๆ และซำยังอดอาหาร บางครั้งต้องจับหอยทากมาเสวยกับหัวหอม ศพที่ถูกยิงที่ท้องนับว่าเหม็นอย่างร้ายกาจ ถึงแม้ว่าจะเป็นศพใหม่ก็ตาม

            ใน พ.ศ. ๒๔๔๓ พระองค์ทรงเข้าศึกษาที่วิทยาลัยทหารเรือกรีนิซ ในวิชาเดินเรือและการนำร่อง พระองค์ทรงทดสอบความรู้ได้คะแนน ๗๘๗ จาก ๑๐๐๐ คะแนน เป็นลำดับที่ ๗ ในจำนวนนายทหาร ๑๗ คน

            หลังจากทรงใช้เวลาศึกษาวิชาทหารเรือนาน ๖ ปีเศษ ๆ ในราชนาวีอังกฤษ จึงได้เสด็จกลับมาแผ่นดินสยาม ๑๑ มิถุนายน ร.ศ. ๑๑๙

            ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๔๓ เข้ารับราชการกองทัพเรือไทย ได้รับพระราชทานยศเป็น นายเรือโทผู้บังคับการ ( เทียบเท่านาวาตรีในปัจจุบัน )

counter [กรมหลวงชุมพร] [ดินแดนปัญญาชน]