มะขาม ขนมจีนเส้นสด รอยยิ้มของพ่อ แชมป์108 สวีดัส..สวัสดี สหเว็บเพื่อมวลชน

 

นวมราชาเศียรวาท เนื่องในอภิรักขิตสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
ประพันธ์โดย ผศ.สุรีย์  ไวยกุฬา

ทางเว็บขอสงวนสิทธิ์การนำไปใช้โดยดัดแปลง หรือไม่อ้างถึงผู้ประพันธ์ที่แท้จริง เพื่อร่วมแสดงจิตสำนึกรักในหลวงจากดวงใจ

รวมสาระ  counter Powered by www.seal2thai.org   ดินแดนปัญญาชน