เกร็ดความรู้ โดยดินแดนปัญญาชน


เกร็ดความรู้
โดยดินแดนปัญญาชน

 

 

ในร่างกายของคนเรามีเกล็ดโลหิต (platelets)ราว 2 เปอร์เซ็นต์ของโลหิตทั้งหมด เกล็ดเลือดมีบทบาทเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดกระบวนการห้ามโลหิตที่ไหลออกจากบาดแผล

เกร็ดความรู้ชิ้นก่อนหน้านี้ คลิก ถูกใจ (like) เพื่อติดตามเกร็ดความรู้วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม เกร็ดความรู้ชิ้นต่อไป

 

สารบัญเกร็ดความรู้

bok0015 [หน้าแรก] [รวมสาระ]