เกร็ดความรู้ โดยดินแดนปัญญาชน


เกร็ดความรู้
โดยดินแดนปัญญาชน

 

 

โครงการวันรณรงค์เพื่อโลกสะอาด "Clean Up The World"เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2536 โดยความสนับสนุนของ โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ

เกร็ดความรู้ชิ้นก่อนหน้านี้ คลิก ถูกใจ (like) เพื่อติดตามเกร็ดความรู้วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม เกร็ดความรู้ชิ้นต่อไป

 

สารบัญเกร็ดความรู้

bok0012 [หน้าแรก] [รวมสาระ]