เกร็ดความรู้ โดยดินแดนปัญญาชน


เกร็ดความรู้
โดยดินแดนปัญญาชน

 

 

รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่แผ่จากดวงอาทิตย์ ซึ่งรวมทั้งแสงที่แลเห็นได้ ต้องใช้เวลา 8 นาที จึงถึงโลก

เกร็ดความรู้ชิ้นก่อนหน้านี้ คลิก ถูกใจ (like) เพื่อติดตามเกร็ดความรู้วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม เกร็ดความรู้ชิ้นต่อไป

 

สารบัญเกร็ดความรู้

bok0010 [หน้าแรก] [รวมสาระ]