เกร็ดความรู้ โดยดินแดนปัญญาชน


เกร็ดความรู้
โดยดินแดนปัญญาชน

 

หมู่เนบิวลา เป็นวัตถุดิบที่เหลือจากการก่อให้เกิดดาวฤกษ์ต่างๆมาแล้ว สีของหมู่เนบิวลาจะเปลี่ยนไปตามระดับของอุณหภูมิ

เกร็ดความรู้ชิ้นก่อนหน้านี้ คลิก ถูกใจ (like) เพื่อติดตามเกร็ดความรู้วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม เกร็ดความรู้ชิ้นต่อไป

 

สารบัญเกร็ดความรู้

bok0005 [หน้าแรก] [รวมสาระ]