เกร็ดความรู้ โดยดินแดนปัญญาชน


เกร็ดความรู้
โดยดินแดนปัญญาชน

 

 

ดาวฤกษ์ขนาดเล็กจะร้อนน้อยกว่าดาวฤกษ์ขนาดใหญ่ ดังนั้น ดาวฤกษ์ขนาดเล็กจึงลุกไหม้ช้ากว่า และดับช้ากว่าดาวฤกษ์ขนาดใหญ่

เกร็ดความรู้ชิ้นก่อนหน้านี้ คลิก ถูกใจ (like) เพื่อติดตามเกร็ดความรู้วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม เกร็ดความรู้ชิ้นต่อไป

 

สารบัญเกร็ดความรู้

bok0003 [หน้าแรก] [รวมสาระ]